Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Onder Algemene Muzikale Vorming of ook wel kort AMV worden verstaan de algemene muzikale vakken; Solfège (toonvoorstelling, zingen van blad), Gehoortraining (naspelen of opschrijven van gehoorde klanken), Ritme (begrijpen en werken met tijd), Harmonieleer (begrijpen en werken met akkoorden), Vormleer (het begrijpen van muzikale structuur) en Muziekgeschiedenis. Voor ver gevorderden ook Contrapunt (meerstemmige melodieën schrijven).

De AMV lessen worden meestal gevolgd in combinatie met het leren van een instrument of zang. De lessen worden gegeven door Lars Nelissen van Gasselt. Voor de kosten kijk bij FAQ.